Menu
Cart 0
經文牌 :  盼望 (羅馬書 15:13)  W8360E

經文牌 : 盼望 (羅馬書 15:13) W8360E

申嘉 Witness Gifts

  • $ 9.99


出版 :  申嘉

 

經句 :    但 願 使 人 有 盼 望 的 神 , 因 信 將 諸 般 的 喜 樂 、

              平 安 充 滿 你 們 的 心 ,

              使 你 們 藉 著 聖 靈 的 能 力 大 有 盼 望 。

                                                 ~ 羅馬書 15:13

 

商品尺寸:  4.5  x  4.5 inches

 


We Also Recommend