Menu
Cart 0

29348 迷你彈跳書 - 挪亞和其他故事 Bible Mini-Pops Noah and Other Stories (CHT0768)

CBI 漢語聖經協會

  • $ 1299


作者:Karen Williamson 

出版社: 漢 語 聖 經 協 會 

出版時間:2017

Size: 12.7 x 13.8 x 2.7 cm 

「讓聖經故事從書中彈跳出來吧!這本小書選錄了六個生動活潑的聖經故事,分別有三個舊約故事和三個新約故事。透過採用迷你立體場景設計,只要孩子翻開小書,聖經場景就會隨即「彈」入眼簾,親眼經歷聖經故事中的大小場景。《迷你彈跳書》系列(兩本),中英對照,文字精簡,圖畫活潑可愛,彈出頁頁精彩故事!」

 

ISBN:  9789888286768

 

 

 

 

 

 

 

 


We Also Recommend