Menu
Cart 0

29390 耶穌傳奇一生 (漫畫版) CHT0079

CBI 漢語聖經協會

  • $ 1899


作者:Ben Alex 

出版社: 漢 語 聖 經 協 會 

出版時間:2017

144頁

本連環圖冊內容緊貼聖經,文字對白按《聖經・新普及譯本》編撰而成,並由外國知名插畫師主畫,以富想像力的全彩連環圖,重新演譯耶穌傳奇的一生。本書是一本非常適合兒童及青少年的消閒讀物,幫助讀者深入淺出地認識耶穌的教導和事蹟。

 

ISBN: 9789888469079

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


We Also Recommend